Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Reservväelaste fond

Reservväelaste fond on täiendav võimalus kõigile Eesti inimestele ja ettevõtetele anda oma panus meie riigikaitsesse. Iga reservväelaste fondi jõudev euro on toetab meie riigikaitset ja reservväelaste võitlusvõime tõstmist.

Reservväelaste fond on loodud Kaitseministeeriumi ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse koostöös, mille kaudu toetatakse reservväelaste võitlusvõime tõstmist läbi järgnevate tegevuste:

  • Reservväelastele väljaõppe toetamine, et reservväelased saaksid enda teadmisi ja oskusi täiendada ohvitseri- ja erialakursustel. Seda toetatakse läbi stipendiumite.
  • Reservväelastele täiendava erivarustuse hankimise, mis täiendab lisaks olemasolevat varustust. Fondi kaudu toetatakse takse alates rühma taseme erivarustuse soetamist nagu näiteks droonid.
  • Reservväelaste ühtekuuluvuse ja sidususe toetamine läbi erinevate spordi- ja ühisürituste korraldamise
  • Aasta reservväelase ja aastas reservüksuse tunnustamine Kaitseväe aastapäeval sarnaselt aasta ohvitseri ja allohvitseri tunnustustele

Fondi vahendeid haldab Riigikaitse Edendamise Sihtasutus ning neid kasutatakse vastavalt kaitseministeeriumi ettepanekule. Selles võetakse arvesse Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisendit ja vajadusi.

Fondile on võimalus teha annetusi tulumaksuvabalt:
EE704204278634045502
Saaja: Riigikaitse Edendamise Sihtasutus
reg. nr. 90008494

Korduma kippuvad küsimused:

Kas reservväelased saavad otse fondist raha hakata taotlema?

Esialgu suunatakse fondi vahendeid erinevate tegevuste toetamiseks, lähtudes Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisendist ja vajadustest. Kui fond osutub edukaks, on võimalus luua ka variant reservväelastest rühmaülematel teha taotlus reservväelaste fondile. 

Kuidas on plaanis toetada varustuse soetamist või ühtekuuluvust käesoleval aastal?

Esimesel aastal on plaanis toetada varustuse soetamist ja ühtekuuluvuse arendamist Kaitseliidu kaudu. Eeskätt on fookuses droonide hankimine kaitseliidu üksustele, millega on võimalik viia läbi väljaõpet ja millel on ka otsene sõjaline kasutus. Droonid on Ukraina näitel igapäevane kuluvahend. Reservväelaste omavahelist ühtekuuluvust toetatakse sel aastal samuti Kaitseliidu kaudu ning nende vahendite eest saavad maakaitsepataljonid korraldada ühisüritusi või tegevusi.

Kas praegusest kaitse-eelarvest ei piisa, et toetada reservväelastele varustust hankida või väljaõpet toetada?

Reservväelaste fond täiendab kaitseeelarvet ning läbi selle on võimalus igal kodanikul ja ettevõttel anda vabatahtlik ja otsene panus riigikaitse hüvanguks alustades ühest sendist. Fondi kaudu soetatakse ainult erivarustust, mille kulu on suur, nagu näiteks droonid. Eesti riigikaitse ei saa kunagi valmis ning alati on võimalik enda kaitsevõimet ka väikese tüki haaval tõsta ning iga fondile laekunud euro just seda teebki.

Kes otsustab kuidas fondi vahendeid hakatakse kasutama?

Fondi vahendeid haldab Riigikaitse Edendamise Sihtasutus ning neid kasutatakse vastavalt kaitseministeeriumi ettepanekule. Selles võetakse arvesse Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sisendit ja vajadusi.

Millal saavad kodanikud hakata fondi toetama?

Lisainfot selle kohta leiab peatselt Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse ja Kaitseministeeriumi kodulehelt.

Kas ma saan määrata, millele minu raha kasutatakse?

Fondile laekunud vahendite jaotamisel lähtutakse Kaitseväe ja Kaitseliidu vajadustest ja sisendist. Seetõttu ei ole võimalik eraldi määrata millisele tegevusele raha kulutatakse.

Kas annetused fondile on tulumaksuvabad?

Annetused fondile on tulumaksust vabastatud.
Lisainfo: Kingitused ja annetused | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee)