Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Kandidaadi esitamise kord

Iga tegevväelane võib esitada oma kolleegi/ülema/alluva konkursi kandidaadiks, et tunnustada tema saavutusi. Kandidaadi kvalifitseerumiseks konkursi tingimustele peab esitatud kandidaati toetama kokku vähemalt 10 tegevväelast.

Toetus (kooskõlastus, heakskiit) koos toetaja isikut identifitseerimist võimaldavate andmetega peab selgelt kajastuma hindamiskomisjoni saadetavas materjalis. Üks tegevväelane võib olla toetajana mitme kandidaadi esitamisel. Kandidaadile võib toetust koguda üle Kaitseväe/Kaitseliidu kõikidest struktuuriüksustest. 

Esildis tegevväelase tunnustamiseks konkursil saadetakse nõutud tähtajaks personaliosakonda. Tagamaks ülevaade struktuuriüksusele tema üksuse poolt esitatud kandidaatidest, on soovituslik edastada kandidaadid läbi struktuuriüksuse personali või informeerida personaliüksust kandidaadi esitamisest.

Esildis esitatakse oma väljavalitud kandidaadi kohta vabas kirjeldavas vormis, kus tuuakse välja kandidaadi nimi, auaste, ametikoht, struktuuriüksus, aeg teenistuses ohvitserina/allohvitserina, vastavus käitumuslikele kriteeriumitele ning tegevuse või situatsiooni kirjeldus. Kandidaadi varasemate ergutuste väljatoomiseks puudub vajadus.

Tulemusena moodustub lühike, konkreetne ja selge, kirjalik ülevaade/esildis kandidaadi tegevusest ja saavutustest. Ülevaate soovituslikuks maksimaalseks pikkuseks on 1 lk A4, mis on vormistatud korrektselt, kasutades kirja Arial 11 (normal). Esildise teksti lahtreid võib vajadusel pikendada või esitada soovitud info eraldi lehel. Esitaja allkirjastab oma esildise, lisab enda rekvisiidid (nimi, auaste, ametikoht) ning kooskõlastab (lisab toetust/heakskiitu väljendava info) esildise vähemalt 10 tegevväelasega.