Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Parim juht põhikursusel

Erukolonelleitnant Ülo Tamre ja Tamara Tamre algatusel on loodud sihtfond väärtustamaks Kaitseväe Akadeemias omandatavat sõjaväelise juhtimise alast haridust.

Kord aastas korraldataval konkursil tunnustatakse rakenduskõrgharidusõppe ja kutseõppe õppurite parimate juhiomadustega lõpetajaid aunimetusega „Parim juht põhikursusel“ koos rahalise preemiaga.

Konkursile saavad kandidaate esitada Kõrgema Sõjakooli ja Lahingukooli lõpetava kursuse ülem, lõpetav kursus ning õppetööd korraldav allüksus. Esitatavad kandidaadid peavad oma õpingute ajal olema demonstreerinud juhile olulisi isikuomadusi ja oskusi, nagu algatusvõime ja argumenteeritud tegevuslahendid, otsustav ja eestvedav (kaasav ja innustav) käitumine, ennastjuhtivus ja vastutustundlikkus, mõistev ja toetav kaaslaste osas.

2023

“Parim juht põhikursusel”
Timo Hunt

“Parim juht põhikursusel”
Georg Reintam

2022

“Parim juht põhikursusel”
Jan-Georg Juškevitš

“Parim juht põhikursusel”
Mattias Laht

2020

“Parim juht põhikursusel”
Seersant Martin Jalakas

“Parim juht põhikursusel”
Nooremveebel Olev Roost

2021

“Parim juht põhikursusel”
Lipnik Mihkel Veski

“Parim juht põhikursusel”
Nooremseersant Priit Piiroja

2018

“Parim juht põhikursusel”
Nooremleitnant Martin Taal

“Parim juht põhikursusel”
Nooremveebel Mart Pöör

2019

“Parim juht põhikursusel”
Nooremleitnant Robin Kinnunen

“Parim juht põhikursusel”
Nooremveebel Jens Johanson

Konkursi juhend