Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Kampaaniast

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus algatas 24.02.2022 koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega millega toetame varustuse ning meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse. Lahingutegevuses haavata saanud inimestele meditsiinilise toe tagamine on üks valdkond, milles saame Ukrainat otseselt abistada, et leevendada kohapealset tekkivat humanitaarkriisi. Samuti aitab saadetav varustus oluliselt parandada Ukraina vägede võitlusvõimet.

Meie partneriks on peamiselt Ukraina kohalikud kaubanduskojad, kelle kaudu saame olla kindlad, et abi jõuab sinna, kus on seda kõige rohkem vaja.

„Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks ning toetus, mida saame pakkuda läbi haavatutele ravi võimaldamise, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,“ sõnas Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning kutsus üles heategevuskampaaniat toetama.

„Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi Eestis ja liitlasriikides saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Läbi heategevuskampaania saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal,“ ütles Eesti Vabariigi endine kaitseminister Kalle Laanet ning kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema.

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“

LISAINFO 

Mait Palts, Mait.Palts@koda.ee
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, reg. nr. 90008494

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaitseministeerium ning Eesti Reservohvitseride Kogu tänavad kõiki annetuskampaania läbiviimisel tehniliselt abiks olevaid organisatsioone ning isikuid.

2022. aasta lõpu seisuga tehti annetustelefonidele 9812 kõnet, pangakontole annetas 3498 isikut ning organisatsiooni.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse majandusaasta aruanded on leitavad Äriregistrist e-Äriregister – Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (rik.ee).