Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Kampaaniast

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus algatas 24.02.2022 koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega millega toetame varustuse ning meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse. Lahingutegevuses haavata saanud inimestele meditsiinilise toe tagamine on üks valdkond, milles saame Ukrainat otseselt abistada, et leevendada kohapealset tekkivat humanitaarkriisi. Samuti aitab saadetav varustus oluliselt parandada Ukraina vägede võitlusvõimet.

Meie partneriks on peamiselt Ukraina kohalikud kaubanduskojad, kelle kaudu saame olla kindlad, et abi jõuab sinna, kus on seda kõige rohkem vaja.

„Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks ning toetus, mida saame pakkuda läbi haavatutele ravi võimaldamise, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,“ sõnas Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning kutsus üles heategevuskampaaniat toetama.

„Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi Eestis ja liitlasriikides saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Läbi heategevuskampaania saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal,“ ütles Eesti Vabariigi endine kaitseminister Kalle Laanet ning kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema.

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“

Tagamaks, et Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele annetatud vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ning läbipaistvalt, lähtume selgetest põhimõtetest:

  • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus ei maksa rahalisi toetusi Ukraina koostööpartneritele;
  • Otsime, soetame ja viime varustust ning humanitaarabi, mida reaalselt on sõjapiirkonnas vaja ja küsitud. Samuti valideerime saadetava abi vajadust ka Eesti ametiasutustega; Eelistame võimalusel meditsiinilise ja isikukaitsealase toe pakkumist.
  • Meie ukrainapoolsed partnerid, peamiselt Ukraina piirkondlikud kaubanduskojad, vastutavad vajaduste kaardistamise, kohapealse logistika ja sealse arvepidamise eest ning kannavad omapoolsed kulud ise;
  • Kõikide väliste palvete puhul küsime partnerite arvamust, et hinnata nende usaldusväärsust ning riske;
  • Enamiku humanitaarabist toimetame Poola-Ukraina piirile iseseisvalt, tagades nii saatedokumentide korrektsuse ja logistiliste riskide maandatuse;
  • Annetuskampaania raames ei vii sihtasutus Ukrainasse strateegilist ega sõjalist kaupa;
  • Annetustest kantakse saadetiste transpordi ja kampaania reklaami kulud, mis teisel tegevusaastal on olnud ca 3,9% annetuste kogumahust.
  • Oleme liitunud Annetuste kogumise hea tavaga.
  • Sihtasutuse majandusaasta aruanded on auditeeritud ning leitavad äriregistrist.

LISAINFO 

Mait Palts, Mait.Palts@koda.ee
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, reg. nr. 90008494

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaitseministeerium ning Eesti Reservohvitseride Kogu tänavad kõiki annetuskampaania läbiviimisel tehniliselt abiks olevaid organisatsioone ning isikuid.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse majandusaasta aruanded on leitavad Äriregistrist e-Äriregister – Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (rik.ee).