Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Erukolonelleitnant Ülo Tamre

Erukolonelleitnant Ülo Tamre sündis 6. septembril 1922 Tallinnas. Ta oli esimene väliseestlane Eesti kaitsejõududes. Erukolonelleitnant Tamre on töötanud Eesti Kaitseliidu atašeena Briti rahvaste juures ja erinevatel ametikohtadel Kaitseliidu ning kaitsejõudude peastaabis. Erukolonelleitnant Tamrele on omistatud Kotkaristi V ja III klass, Kaitseministeeriumi teeneteristi III klass ja Vabadusvõitleja medal, Kaitseväe juhataja Kaitseväe teenetemärk ja mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“, Kaitseliidu Valgeristi III ja II klass, Kaitseliidu teenetemärk, Kaitseliidu teenetemedali III ja II klass, Kaitseliidu eriteenetemedal, Kaitseliidu Tallinna Maleva teenetemärk, Kaitseliidu Jõgeva Maleva teenetemärk, Eesti Vabariigi Sõjakooli väljaõpetava koosseisu rinnamärk, Noorte Kotkaste noortemagistri märk, lisaks ka kolm Kaitseväe juhataja tänukirja ning Eesti Reservohvitseride Kogu hõberist.

Erukolonelleitnant Tamrele on omistatud ka ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse III, II ja I järgu teeneteristid, Balti Veteranide Liidu teenetemedal, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas teenetemärk, Eesti Ohvitseridekogu Kanadas teenetemärk. Eesti üksustes Saksa sõjaväe koosseisus on erukolonelleitnant Tamrele omistatud Raudristi II ja I klass, Ida-ala Rahvaste Vaprusrist – pronks ja hõbe, Talvesõja medal, haavatumärk – hõbe, lähivõitlus Spange kategoorias – hõbe, partisanidevastase võitluse märk – pronks, tankihävitamise märk.

Ülo Tamre

Elulookirjeldus

Erukolonelleitnant Ülo Tamre
Sündinud 6. septembril 1922 Tallinnas

Haridus:        

Tsiviil
Harjumaa progümnaasium Jäneda põllumajandustehnikum
Royal Melbourne Institute of Technology

Sõjaväeline   
Mitmed Saksamaa sõjaväekoolid ja -kursused

Teenistuskäik Eesti üksustes Saksamaa sõjaväe koosseisus:

reamees, jaoülem, kompanii luure- ja löögirühma ülem, pataljoni kaugluure- ja löögiüksuse ülem, kompaniiülem;

neli korda haavatud (kaks korda raskelt). Tähtsamad lahingud: Leningradi piiramisrõngas, Wolchovi koti hävitamine, Kolpino (teine Laadoga lahing), taganemislahingud Novgorodi-Ilmeni juurest Pihkvani, Krivasoo, Auvere, Sinimäed, Oppeln.

Teenistuskäik Eesti Kaitsejõududes:

  • Eesti Kaitseliidu atašee Briti rahvaste juures (06.09.1991–16.02.1993);
  • Kaitseliidu peastaabi töötaja väljaõppe osakonnas (17.02.1993–03.11.1993);
  • Kaitseliidu vanem väljaõppeohvitser (03.11.1993–04.11.1994);
  • Kaitseliidu inspektor (04.11.1994–19.04.1995);
  • Kaitseliidu peainspektor (19.04.1995–03.04.1996);
  • Kaitsejõudude peastaabi väljaõppeosakonna peaspetsialist (03.04.1996–01.07.1997);
  • vabastatud omal palvel teenistusest;
  • osalise ajaga välislektor ohvitseride kursusel ja Eesti Riigikaitse Akadeemias (1993–1996);
  • kirjutas ja/või tõlkis ja paljundas omal kulul Eesti Kaitsejõududele (Kaitseliit, Kaitsevägi, Eesti Riigikaitse Akadeemia) kaks sissitegevuse käsiraamatut;
  • oli esimene väliseestlane Eesti Kaitsejõududes.

Autasud/tunnustused:

Eesti Kaitsejõududes: Kotkaristi V ja III klass, Kaitseministeeriumi teeneteristi III klass ja Vabadusvõitleja medal, Kaitseväe juhataja Kaitseväe teenetemärk ja mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“, Kaitseliidu Valgeristi III ja II klass, Kaitseliidu teenetemärk, Kaitseliidu teenetemedali III ja II klass, Kaitseliidu eriteenetemedal, Kaitseliidu Tallinna maleva teenetemärk, Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk, Eesti Vabariigi Sõjakooli väljaõpetava koosseisu rinnamärk, Noorkotkaste noortemagistri märk, kolm Kaitseväe juhataja tänukirja, Kaitseliidu ja Noorkotkaste tänukirjad, Eesti Reservohvitseride Kogu hõberist.

Eesti üksustes Saksa sõjaväe koosseisus: Raudristi II ja I klass, Ida-ala Rahvaste Vaprusrist – pronks (kaks korda) ja hõbe, jalaväe rünnakmärk – hõbe, Talvesõja medal, haavatumärk – hõbe, lähivõitlus Spange kategoorias – hõbe, partisanidevastase võitluse märk – pronks, tankihävitamise märk.

Välis-Eesti: Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse III, II ja I järgu teeneteristid, Balti Veteranide Liidu teenetemedal, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas teenetemärk, Eesti Ohvitseridekogu Kanadas teenetemärk.

Auastmed Eesti Kaitsejõududes:
Kolonelleitnant 19.02.1996, major 21.02.1994, kapten 21.06.1993