Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Maksusoodustusest

Seadus võimaldab teha Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks annetusi läbi Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse tulumaksuvabalt. Seega ei pea sihtasutusele annetuse tegemisel piirmäärasid arvestama. Annetused on tulumaksuvabad, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.

Tehes annetusi pangakontole

  • Juriidilised isikud peaksid selgituses märkima “toetus Ukrainale”. Sihtasutusele annetuse tegemisel ei piirmäärasid arvestama ega neid eraldi annetustena deklareerima.
  • Füüsilised isikud peaksid selgituses märkima “toetus Ukrainale” ning kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka annetaja isikukood.

Ühingud, mis saavad vahendada annetusi tulumaksuvabalt:

  • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
  • Rotary Klubi Tallinn Vanalinn;
  • Ukraina Kultuurikeskus;
  • Eesti Punane Rist;
  • Eesti Pagulasabi;
  • MTÜ Mondo;
  • Päästeliit.

Organisatsioonidele, mis ei ole nende 7 hulgas, kuid on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas (Nimekirjas olevad ühingud | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee)) saab annetada raha või üle anda tasuta kaupa, ainult maksuvaba piirmäära ulatuses, mis on 3% väljamakstud töötasudest või 10% eelmise majandusaasta kasumist. Samuti tuleb selline annetus eraldi deklareerida.

Tähele tuleb panna, et kui annetada soovitakse organisatsioonidele, mis ei ole kummaski eeltoodud nimekirjades, ei ole võimalik kasutada maksuvabastustusi. See kehtib ka juhul, kui annetused tehakse otse Ukraina riigile, Ukraina relvajõududele või Ukraina Keskpanga kontodele. Sellisel juhul tuleb annetuse pealt tasuda ka tulumaks.

Eraisikud saavad oma tulust maha arvata nii väljatoodud 7 organisatsiooni, kui ka nimekirja kantud mittetulundusühingule ja sihtasutusele tehtud annetusi kuni 1200 euro ulatuses (koos eluasemelaenu intresside ja koolituskuludega). Riigikaitse Edendamise SA-le ülekandega tehtud annetuste info liigub automaatselt isikute tuludeklaratsioonidele. Kui annetatakse organisatsioonidele, kelle suhtes maksusoodustusi ei rakendata, siis ka tulust mahaarvamisi selles osas teha ei saa.

Lisainfot kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksustamise kohta leiab Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee)