Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Sihtasutusest

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus loodi 2004. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Kaitseministeeriumi poolt. Esimeseks tegevuseks oli kaheksa täisvarustuses arvutiklassi soetamine Kaitseväele ja Kaitseliidule. Alates 2007. aastast on sihtasutus välja andnud Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemiaid ning viinud erasektori toel läbi muid tunnustus- ja toetustegevusi. Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuuluvad ettevõtjad, kaitseväe juhataja ning kaitseminister.

Sihtasutuse eesmärk on Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamise toetamine ning Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku, juhtimisalase ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine, samuti nii endistele kui teenistuses olevatele kaitseväelastele ja kaitseliitlastele mitmekülgse meditsiinilise abi pakkumine sh nende perede toetamine ning meditsiinilise ja humanitaarabilise toetuse pakkumine või sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemine relvastatud konfliktides kannatada saanutele sh tsiviilisikutele, nii Eestis kui välismaal ning kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamine.

Sihtasutuse tegevusi finantseeritakse ainult eraisikute ning ettevõtete toetustest.

Juhatus ega nõukogu SA poolt mistahes tasu ega hüvitisi ei saa. SA on alates 2004. aastast ka tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirjas ning 2022. aastal vastuvõetud erandi alusel on Ukraina abiks tehtavad annetused täielikult maksuvabad.

Avatud 8 arvutiklassi:
2004  Võru Lahingukoolis (12/04)
2005  Tapa Väljaõppekeskuses (05/05)
Kuperjanovi Üksik Jalaväepataljonis (12/05)
2006  Viru Üksik-jalaväepataljonis (04/06)
Kaitseliidu Koolis (06/06)
Üksik- sidepataljonis (09/06)
2007  Paldiski Rahuoperatsioonide Keskus (02/07)
2008  Mereväe Väljaõppekeskus (05/08)

Annetuskampaania Ukraina heaks
24.02.2022 kutsus sihtasutus koos Eesti Reservohvitseride Koguga ellu heategevusliku annetuskampaania, millega toetame erineva varustuse ning meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse.

Majandusaasta aruanded
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus on iga-aastaselt auditeeritud E-Audit OÜ audiitorbüroo poolt.
Majandusaasta aruanded on leitavad Äriregistrist e-Äriregister – Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (rik.ee)

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus
Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn
reg. nr. 90008494
IBAN: EE492200221025323347
+372 604 0060

Kontakt
Mait Palts
Riigikaitse Edendamise SA juhataja
Mait.Palts@koda.ee
+372 604 0060

Partnerid