Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Tervise edendamise kulude hüvitamine kaitseväelaste peredele

Koostöös Eesti Vigastatud Võitlejate Ühinguga alustati 2021. aastal projektiga, mille eesmärk on tervise edendamisega seotud kulude osaline hüvitamine hukkunud kaitseväelaste peredele.

Sihtasutus toetab alates 03.2021 piiratud mahus perede kulude katmist, mis tehakse kaitseväe lepingupartneriks olevate ravispaade teenuseid tarbides.

Arvestust kulude kasutamise üle peab ja soodustatud isikute informeerimise tagab KV Toetusteenuste keskus (Toetuse väejuhatuse tugiteenuste keskus). Toetuse pakkumine toimub läbi Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu, kes tagab toetuse sihipärase kasutamise.

Tervise edendamise kulude hüvitamist toetavad Nordecon AS, Estiko AS, OÜ NG Investeeringud ja Väino Kaldoja.